Registrering | Logga in
Menu

Sekretesspolicy

Skyddet av din integritet och dina personuppgifter är en viktig sak som vi tar hänsyn till i alla våra affärsrelationer. Vi respekterar sekretessen för dina personuppgifter och agerar alltid i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen och denna Sekretesspolicy.

1. Sekretesspolicyns omfattning

Denna Sekretesspolicy är avsedd att informera dig om hur Pipelife Sverige AB (Pipelife) använder personuppgifter, vilken information om användarna av vår(a) webbplats(er), online-tillämpningar eller våra mobila plattformar (”onlinetjänster”) som samlas in, bearbetas och därefter används, vidarebefordras till tredje part eller behandlas på något annat sätt.

Denna Sekretesspolicy gäller för Pipelife Sverige AB. Den gäller inte för onlinetjänster från andra företag i Wienerberger-gruppen eller för onlinetjänster som drivs av tredje part.

2. Informationsinsamling

2.1. Uppgifter som du tillhandahåller

I regel krävs det inte att några personuppgifter uppges för att våra onlinetjänster ska kunna användas. Om personuppgifter samlas in (namn, postadress eller e-postadress) inom ramen för våra onlinetjänster sker detta så långt det är möjligt på frivillig basis. Om du till exempel vill få nyhetsbrevet som erbjuds på vår webbplats, behöver vi din e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen.

2.2. Automatiskt insamlade uppgifter

Av datasäkerhetsskäl och för att optimera användarvänligheten samlar vi även in uppgifter som inte är personligt identifierbara i samband med användningen av våra onlinetjänster. Till exempel lagras uppgifter om webbläsare och operativsystem, domännamnet för den webbplats du senast besökte innan du kom till vår webbplats, antalet besök och den genomsnittliga tid som spenderas på vår webbplats, samt vilka sidor du besökt.

Sådana automatiskt insamlade uppgifter är inte associerade med data från andra källor. Vi förbehåller oss dock rätten att retroaktivt kontrollera sådana uppgifter, om några konkreta indikationer på otillåten användning skulle komma till vår kännedom.

2.3. Cookie-filer och webb-beacons

Våra onlinetjänster använder så kallade cookies för webbläsare samt webb-beacons. En cookie kan inte skada din dator på något sätt. Det är små filer med konfigurationsinställningar som hjälper oss att göra våra onlinetjänster användarvänligare, effektivare och säkrare. Vidare används cookies för implementation av vissa användarfunktioner.

Våra onlinetjänster använder vanligtvis ”sessions-cookies” som automatiskt raderas när webbläsaren stängs. Ibland använder de också ”permanenta cookies” som finns kvar på din enhet tills de löper ut eller raderas manuellt. Den senare varianten gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. För mer information om ”cookies från tredje part” d.v.s. cookies från tredjepartsleverantörer, till exempel Google Inc., får du studera sekretessreglerna för respektive leverantör.

Du kan ändra din webbläsare eller dina sekretessinställningar för dina mobila enheter så att du informeras varje gång en cookie skickas till din enhet, vilket låter dig avgöra från fall till fall om du vill tillåta respektive cookie. Du kan också inaktivera godkännande av cookies, i vissa fall för alla cookies eller som standardval, och aktivera automatisk radering av deras kopior varje gång du stänger din webbläsare. Du bör dock komma ihåg att om du inaktiverar cookies kanske vissa funktioner i våra onlinetjänster inte är helt tillgängliga.

Dessutom använder vi webb-beacons, även kallad sid-taggar, för att analysera effektiviteten hos vår webbplats eller våra nyhetsbrev. Till exempel kan våra nyhetsbrev och e-postmeddelanden i HTML-format innehålla en webb-beacon som visar om e-postmeddelandet eller länkarna som skickas via e-post har öppnats. Sådan information hjälper oss att förbättra vår e-posttjänst och att anpassa vårt innehåll efter användarnas behov. När ett e-postmeddelande raderas försvinner även denna webb-beacon. Det säger sig självt att våra e-postmeddelanden i vanligt textformat inte innehåller några webb-beacons.

2.4. Webbanalys

För kontinuerlig optimering av funktionalitet och maximal användarvänlighet använder några av våra onlinetjänster de webbanalystjänster och insticksprogram för sociala nät som anges nedan. De uppgifter som används för detta ändamål är helt och hållet icke-personliga uppgifter.

Google Analytics: Google Analytics från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, använder så kallade cookies, d.v.s. textfiler som lagras på din dator för analys av din användning av våra onlinetjänster. I regel överförs data om ditt användarbeteende som samlas med hjälp av denna cookie till en Google-server i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymitet i onlinetjänsterna kommer Google att trunkera din IP-adress inom Europeiska Unionens medlemmar och inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören för onlinetjänsterna kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av onlinetjänsterna, för att sammanställa rapporter om dessa aktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster för webbplatsens operatör i samband med användningen av onlinetjänster och internetaktivitet. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att associeras med några andra data som Google har. Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja motsvarande inställning i din webbläsare. I detta fall kommer du dock inte kunna utnyttja alla funktioner i våra onlinetjänster fullt ut. Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookies och deras användning av Google genom att hämta och installera ett insticksprogram för din webbläsare från (  https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). För detaljerad information om användningsvillkor och sekretessregler kan du läsa
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html eller https://www.google.com/policies/ /.

Facebook-tillägg (”Dela-knapp”): Du kan känna igen tillägg från Facebook Inc., 1 hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA på Facebook-logotypen eller ”Dela-knappen”. Klicka här för en översikt av Facebook-tillägg: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du använder våra onlinetjänster upprättar insticksprogrammet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebooks server. Därmed får Facebook information om att du har använt våra onlinetjänster från din IP-adress. När du klickar på Facebooks ”Dela-knapp” när du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet i våra online-tjänster till din Facebook-profil. Facebook kan då förknippa användningen av våra onlinetjänster med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av onlinetjänsterna inte har någon kunskap om innehållet i de data som överförs och hur de används av Facebook. För ytterligare information kan du läsa Facebooks sekretesspolicy på https://www.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska kunna associera användningen av våra onlinetjänster med ditt användarkonto på Facebook ska du logga ut från ditt Facebook-konto.

YouTube: YouTube drivs av Google, d.v.s. av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, ca 94066, USA. När du använder någon av våra onlinetjänster som är utrustad med ett tillägg för YouTube, etableras en anslutning till YouTubes servrar och information om de onlinetjänster du använder överförs till YouTubes server. När du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla din webbaktivitet direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. För mer information om hur YouTube använder användardata, se YouTubes sekretesspolicy på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Twitter: Tjänsten Twitter tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och funktionen ”Retweeta”, kommer de onlinetjänster som används av dig att länkas samman med ditt Twitter-konto och kommuniceras till andra användare. Samtidigt överförs data till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av onlinetjänsterna inte får någon information om innehållet i de data som överförs och hur de används av Twitter. För ytterligare information, se Twitters sekretesspolicy på http://twitter.com/privacy. Du kan ändra sekretessinställningarna för ditt Twitter-konto på: http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn: Leverantören av LinkedIn-nätverket är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång du besöker någon av våra onlinetjänster som innehåller LinkedIn-funktioner, upprättas en förbindelse med LinkedIns servrar. Därmed får LinkedIn information om att du använder våra onlinetjänster från din IP-adress. När du klickar på knappen ”rekommendera”-knappen från LinkedIn medan du är inloggad på LinkedIn kan din användning av våra onlinetjänster kopplas till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av onlinetjänsterna inte får någon information om innehållet i de data som överförs och hur de används av LinkedIn. För ytterligare information, se LinkedIns sekretesspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Hotjar: För en förbättrad användarupplevelse, använder några av våra online-tjänster programvaran Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar gör att vi kan mäta och utvärdera användaraktiviteter (musrörelser, klick, sidrullning). För detta ändamål placerar Hotjar cookies på användarens enhet och kan lagra användardata, t.ex. information om webbläsare, operativsystem, hur lång tid som tillbringas på webbplatsen o.s.v. För mer information om Hotjars databehandling, se https://www.hotjar.com/privacy.

3. Användning av personuppgifter

I princip behandlar och använder vi de personuppgifter som du tillhandahåller uteslutande för angivna ändamål. Dessa omfattar bland annat följande:

 • Tillhandahållande av, förbättring av och support för våra onlinetjänster: Detta inkluderar dataanalyser, identifiering av användningstrender, samt beräkningar och statistik över besöksmönster.
 • Marknadsföring: Dina personuppgifter kommer endast att användas i marknadsföringssyfte, såsom undersökningar, lotterier eller andra reklamkampanjer, om du har godkänt denna typ av användning. I detta fall kommer dina data att lagras under en period av 3 år, såvida inte längre tids lagring tillåts i lag på andra grunder. Ditt samtycke att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kan återkallas när som helst. Mer information finns under punkt 5.
 • Utskick av nyhetsbrev: Om du fyller i webbformuläret för att registrera dig för vårt Nyhetsbrev, använder vi endast uppgifterna som du tillhandahållit för att verifiera att du äger den angivna e-postadressen och vill ta emot nyhetsbrevet, att sammanställa en utskickslista och analysera användningen av vårt Nyhetsbrev. I detta fall kommer dina data att lagras under en period av 3 år, såvida inte längre tids lagring tillåts i lag på andra grunder. Dina uppgifter kommer endast att användas av oss för andra syften, om du har godkänt sådan användning.<p
 • Beställning av rapporter eller annat informationsmaterial: Om du beställer rapporter eller annat informationsmaterial från oss, används de personuppgifter du tillhandahåller uteslutande för att bearbeta din beställning och kommer därefter att lagras under en längsta period av 3 år efter den sista försändelsen. För utförande av beställningar, kan vi använda tjänster utförda av tredje part till vilken vi överför dina uppgifter uteslutande för att verkställa din beställning. För andra ändamål använder vi personuppgifter som du har tillhandahållit endast om du har gett oss ditt medgivande.
 • Användning av kontaktformulär: Om du använder kontaktformuläret för att be om information, används den information som du har lämnat i kontaktformuläret, inklusive dina kontaktuppgifter, för att behandla förfrågan och lagras för senare användning för den händelse uppföljningsfrågor skulle uppstå. Om det skulle vara nödvändigt för att kunna behandla din förfrågan kan vi också överföra dina personuppgifter till andra företag i Wienerberger-gruppen (se punkt 4) eller till berörd tredje part. Dina personuppgifter kommer att lagras medan behandlingen pågår och en längsta period på 3 år, såvida inte längre lagringsutrymme är lagligt tillåtet av andra skäl.
 • Jobbyte: Jobbansökningar innehåller personuppgifter (t.ex. CV, kontaktuppgifter o.s.v.). Vi kan använda sådana personuppgifter inom Wienerberger-gruppen (se punkt 4) för att besluta om den sökande ska erbjudas en position eller för att svara på ansökan. Om du inte uttryckligen motsätter dig detta, kommer vi att behålla uppgifterna i vårt register under en period av högst tre år efter den sista kontakten (såvida inte längre lagring är lagligt tillåten på andra grunder) för att eventuellt kunna övervägas vid en senare tidpunkt.
 • Genomförande och hantering av kontrakt: För utförande av mottagna beställningar (i synnerhet beställningar av material) använder vi tjänster utförda av tredje part till vilka vi överför dina uppgifter uteslutande för att verkställa din beställning. I samband med sådana transaktioner kan du komma att kontaktas inom ramen för kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningsändamål. Om du ber oss att inte använda dina uppgifter för ytterligare kontakter, kommer vi säkerligen att respektera ditt önskemål.
 • Skydd av rättigheter och egendom: Om vi har anledning att tro att de rättigheter och egendom som tillhör Pipelife, dess leverantörer och kunder eller tredje part har eller skulle kunna försämras, kan vi använda och överföra dina personuppgifter för att skydda sådana rättigheter och/eller sådan egendom. Dessutom förbehåller vi oss rätten att lämna ut dina personuppgifter, förutsatt att sådant röjande krävs enligt lag eller genom beslut av behöriga myndigheter, för att skydda korrekt behandling i enlighet med det förfarande som anges på vår webbplats (våra webbplatser), och för att skydda de ovan nämnda rättigheter.
 • Rensning och konsolidering av data: Från tid till annan kan de personuppgifter som du tillhandahåller dubbelkollas mot eller konsolideras med (i) data från våra befintliga register (online och offline), (ii) data som tagits över från en juridisk föregångare, eller (iii) data från andra källor.

4. Överföring och röjande av dina personuppgifter

Beroende på vilken typ av interaktion du har begärt (t.ex. samtal som ska ringas tillbaka, en beställning, begäran om tjänster, information o.s.v.) kan dina uppgifter delas med tredje part som är involverad i utförandet av beställningen (t.ex. postorderföretag, banker o.s.v.) eller andra företag i Wienerberger-gruppen. Vi kan också tvingas att lämna ut personuppgifter för att uppfylla lagkrav eller för att genomdriva rättigheter och överenskommelser.

 • Överföring av uppgifter till tredje part: För utförande av vissa beställningar och för tillhandahållande av vissa tjänster samarbetar vi med externa leverantörer (t.ex. speditörer). Sådana leverantörer får inte använda eller överföra data som samlats in och behandlats av oss för något annat ändamål än för utförande av beställningen som gjorts av Pipelife.
 • Användning av data inom koncernen: Pipelife är en del av Wienerberger-gruppen, en internationell koncern med gränsöverskridande interna operativa processer, strukturer och tekniska system. Vi kan använda dina personuppgifter inom Wienerberger-gruppen och, vid behov, överföra dem till våra adresser i andra länder för de ändamål som anges under punkt 3 och i enlighet med denna Sekretesspolicy. Våra koncernövergripande dataskyddsriktlinjer och rutiner är utformade på ett sådant sätt att lika hög nivå av dataskydd säkerställs i alla länder där vi är verksamma. För en fullständig lista över företagen i vår grupp, klicka på  https://www.wienerberger.com/contact eller https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.
 • Efterlevnad av lagar och liknande skyldigheter: Vi kommer att överföra dina personuppgifter för att (i) genomdriva eller följa en lag, en förordning, en order som utfärdats av offentlig myndighet eller obligatoriska åtgärder, (ii) upptäcka och förebygga säkerhetshot, bedrägerier eller andra skadliga aktiviteter, (iii) skydda och/eller genomdriva rättigheter och egendom för Pipelife eller tredje part, och (iv) skydda rättigheter och den personliga säkerheten för våra anställda och tredje person.

5. Rätt till information, ångerrätt och radering av dina personuppgifter

Du har rätt att skriftligen begära information om dina personuppgifter som vi lagrar. I samband med användning av dina personuppgifter har du dessutom rätt till rättelse, radering, förtigande eller begränsning av behandlingen samt rätten att inge ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Vänligen sänd sådana förfrågningar och andra frågor till den kontaktpunkt som anges under punkt 7.

Om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev kan du säga upp prenumerationen genom att klicka på länken för att ”tacka nej” eller avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet. Om du vill återkalla ditt medgivande avseende lagring eller användning av dina uppgifter, kan du naturligtvis också skicka oss ett e-postmeddelande till den adress som anges under punkt 7.

6. Datasäkerhet

Pipelife använder ett stort antal olika datasäkerhetsåtgärder för att säkerställa sekretessen och integriteten för dina personuppgifter. Men med tanke på internets natur vill vi uppmärksamma er på att det kan finnas säkerhetsluckor vid dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) och att det inte är möjligt att fullständigt skydda uppgifter från åtkomst av tredje person.

7. Kontakt

För frågor som rör denna sekretesspolicy eller behandlingen av dina uppgifter, vänligen kontakta:


Pipelife Sverige AB
Box 50, 524 02 Ljung
Sverige
+46 513 221 00
info@pipelife.se

0/100

Headline

Generating certificate...